TAX FREE - ZWROT VAT

Osoba występująca o zwrot podatku VAT musi mieć status podróżnego. Według przepisów prawa jest to osoba fizyczna, która mieszka na stałe poza granicami Unii Europejskiej (UE). Miejsce stałego zamieszkania podróżnego ustala się na podstawie dokumentu tożsamości.

Podróżny spełniający powyższe kryteria ma prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT za towary zakupione na terytorium Polski, pod warunkiem że produkty wywożone poza obszar UE są w stanie nienaruszonym i znajdują się w oryginalnych opakowaniach.

 

W sklepie

 • Zrób zakupy na minimum 200 zł brutto i poproś Sprzedawcę o dokument TAX FREE.
 • Możesz korzystać z TAX FREE jeśli mieszkasz na stałe poza UE (nie dotyczy Irlandii Płn.).
 • Podaj Sprzedawcy dokładnie wszystkie dane, o które prosi, aby umożliwić zwrot podatku VAT.
 • Wybierz formę zwrotu podatku: w gotówce albo na kartę.
 • Pamiętaj, zwrot podatku otrzymasz w wybranej formie, nie będziesz mógł jej już zmienić.
 • Podaj adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego – otrzymasz informacje jak dalej postępować aby uzyskać zwrot podatku.
 • Odbierz wydruk formularza TAX FREE od sprzedawcy i upewnij się, że zawiera poprawne dane.
 • Twój dokument TAX FREE jest automatycznie przekazywany na granicę przez system Global Blue.

Na granicy

 • Na wywóz zakupionego towaru poza UE masz 3 miesiące po miesiącu zakupu.
 • Udaj się do punktu odprawy celnej. Okaż swoje dokumenty TAX FREE i poinformuj, jeżeli brakuje niektórych towarów. Przedstaw na żądanie wywożony towar w stanie nienaruszonym.
 • Celnik w systemie TAX FREE wygeneruje elektroniczne potwierdzenie wywozu. Na Twoją prośbę – na wydruku dokumentu TAX FREE – możesz otrzymać pieczęć celną.
 • Jeżeli opuszczasz terytorium Unii Europejskiej z terenu innego państwa członkowskiego niż Polska musisz posiadać papierowe dokumenty TAX FREE. Na nich będzie potwierdzony wywóz towarów zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju, z którego wyjeżdżasz z UE.
 • Jeśli podróżujesz samolotem: przeznacz na odprawę więcej czasu niż zazwyczaj. Przygotuj do okazania zakupione produkty. Zakupy możesz wywieźć w bagażu podręcznym lub rejestrowanym – wówczas udaj się do celnika przed nadaniem bagażu.

Zwrot podatku VAT

 
 • Podatek VAT możesz odebrać w ciągu 8 miesięcy po zakupie.
 • Pamiętaj, zwrot podatku będzie wypłacony w formie wybranej w sklepie. Nie można jej zmienić.
 • Jeżeli w sklepie podałeś numer karty, na którą chcesz otrzymać zwrot podatku zostanie ona wypłacona automatycznie na Twoją kartę po uzyskaniu elektronicznego potwierdzenia wywozu w Polsce.
 • Jeżeli opuszczasz UE przez inny kraj niż Polska, po uzyskaniu stempla potwierdzenia wywozu udaj się do Punktu Refundacji GB.
 • Jeżeli w sklepie podałeś jako formę zwrotu podatku gotówkę, udaj się do Punktu Refundacji GB.
 • Adresy punktów dostępne są tutaj: globalblue.com/tax-free-shopping/refund-points/
  • W Polsce zasady zwrotu VAT podróżnych reguluje ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz przepisy wykonawcze do ustawy – rozporządzenia Ministra Finansów. Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług – Dział XII, rozdział 6, art. 126 – 130 (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm).